• CS
  • EN
  • DE
  • PL

Hrady a zámky v okolí

Hrady a zámky v okolí

Nejvýznamnější turisticky přístupné hrady a zámky, kostely - v okolí penzionu Sportturia.

Legenda: 1 - Lemberk, 2 - Oybin, 3 - Sloup, 4 - Tolštejn, 5 - Grabštejn, 6 - Frýdlant, 7 - Sychrov,8 - Hrubý Rohozec, 9 - Mnichovo Hradiště, 10 - Lipý(Česká Lípa), 11 - Zákupy, 12 - Bezděz, 13 - Houska

Barokní kostel sv. Vavřince

Roku 1699 byla v Jablonném zahájena stavba nového klášterního kostela sv. Vavřince. Majitel panství, hrabě František Antonín Berka z Dubé, poslední svého rodu, investoval veliké prostředky do velkorysé stavby, která se stala charakteristickou dominantou Jablonného. Autorem projektu byl vídeňský architekt Jan Lukáš Hildebrandt, základní kámen novostavby byl položen 18. listopadu 1699. František Antonín Berka se uskutečnění svého záměru nedožil. Časté střídání majitelů panství (většinou příbuzných po Františku Antonínovi) nepřálo postupu stavby, nicméně i další vlastníci pokračovali v započatém díle a roku 1729, za majitele panství barona Jana Jáchyma Pachty z Rájova, byl kostel vysvěcen. O dva roky později byly do nového chrámu sv, Vavřince přeneseny ostatky Zdislavy z Lemberka, vyzvednuté při stavbě roku 1702. Největší pohromou pro Jablonné se stal ničivý požár, který vypukl 11.května 1788. Během několika hodin lehlo popelem 160 domů, klášter, farní kostel, radnice, škola, pivovar i panský dům. Škody jen na budovách byly odhadnuty na 114 tisíc zlatých. Požárem zničený klášter byl zrušen, stejně tak nebyl obnoven starý farní kostel. Od této doby se stal farním kostelem pro Jablonné klášterní chrám sv. Vavřince. Více na http://www.zdislava.cz
Od listopadu do konce března provádíme v bazilice pouze předem ohlášené výpravy.V dubnu a říjnu provádíme v soboty, neděle a státní svátky ve 14.00, 15.00 a 16.00 hodinOd května do konce září se provádí denně, mimo pondělí:
                          V pracovní dny od 9.00 do 11.00 a  od 14.00 do 16.00 hodin                           O sobotách, nedělích a státních svátcích pouze odpoledne. 
V době konání bohoslužeb neprovádíme.
Hrob sv. Zdislavy je zatím přístupný pouze v den hlavní pouti (poslední sobota v květnu). 
V katakombách z technických důvodů neprovádíme.


Podrobné turistické informace…


Státní zámek LEMBERK

Národní kulturní památka, rozsáhlý lesopark, letohrádek .
Státní hrad a původně raně gotická stavba z 13 století je spojena s životem svaté Zdislavy z Lemberka, patronkou rodiny a Libereckého kraje. Ta je proslavena milosrdnými skutky a svým nadáním zázračně uzdravovat. vystřídal řadu majitelů a v polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. Další barokní přestavbu provedli Bredové v 17. století. Po rozsáhlých opravách je dnes zámek přístupný veřejnosti. Svým návštěvníkům nabízí Lemberk expozici moderního uměleckého sklářství a především expozici věnovanou sv. Zdislavě, slavné světici tohoto kraje. Značné oblibě návštěvníků se těší i zde pořádané koncerty, výstavy a podobné akce.
Státní zámek LEMBERK
Jablonné v Podještědí
tel.:    487 762 305        
mob:  723 944 322        
e-mail: szlemberk@quick.cz 
http://www.pamatky.com , www.szlemberk.xf.cz
Středověký hrad a poustevna 
Sloup - rozsáhlé zbytky poustevny na strmém skalním suku. Ostroh byl původně využíván obyvateli hradu, stojícího kdysi na jeho úpatí. Po roce 1690 byl přeměněn na barokní poustevnu s rozsáhlými do skály vytesanými prostorami. Po zrušení poustevny v roce 1785 zde bylo výletní místo majitelů sloupského panství.

 

Skalní hrad SLOUP

Ke Hradu 125 
Sloup v Čechách 
tel.:               487 753 583       
e-mail: info@hradsloup.cz 
http://www.hradsloup.cz

 

Státní zámek ZÁKUPY

Národní kulturní památka, rozsáhlý barokní zámek s parkem, barokní zahradní terasa s figurálními plastikami. První zmínky o tomto zámku - původně vlastně gotické tvrzi - pochází z roku 1383. Výstavba renesančního zámku byla zahájena roku 1541 na popud Zdislava Berka z Dubé, stavba brzy nato vyhořela a musela být opětovně vystavěna. Osudy zámku byly velice pohnuté, neboť ho vyplenila jak stavovská vojska, která ustupovala po porážce na Bílé Hoře, tak také vojska švédská. Interiéry byly upraveny ve stylu druhého rokoka pro odstoupivšího císaře Ferdinanda V. Z expozice např.: Císařské pokoje převážně ve stylu 2. rokoka jsou vyzdobeny nástropními malbami Josefa Navrátila. Dle Navrátilových návrhů jsou též zhotoveny tapety, kachlová kamna a některé kusy nábytku. Kuriozitou zámku je osobní výtah firmy Ringhofer, který byl vyroben roku 1870. Zajímavá je však i zdejší kaple sv. Františka z Assisi, ve které se roku 1900 ženil Ferdinand d´ Este. V zámku mohou návštěvníci navíc shlédnout největší nástěnnou a nástropní kolekci malířství 19. století. V zámeckém příkopu jsou chováni medvědi .
Otevírací doba: duben a říjen (So, Ne, svátky) 9.oo-16.oo hod., poslední prohlídka od 15 hod 
květen-září (Út – Ne) 9.oo-18.oo hod., poslední prohlídka od 17 hod 
Státní zámek Zákupy
Borská 1 
Zákupy 
tel.:               487 857 278        
e-mail: martina.aulova@seznam.cz , zamek.zakupy@spuul.cz  
http://www.pamatky.com

 

Vodní hrad Lipý

Hrad najdete v centru města Česká Lípa, u řeky Ploučnice v těsné blízkosti mezinárodní červené turistické trasy E10.Hrad byl založen rodem Ronovců koncem 13. století na ostrůvku řeky Ploučnice. Hrad slouží husitským vojskům jako nejsevernější základna k jejich výpadům do Lužice a poté předán Jindřichovi Berkovi z Dubé. V 16.stol. byl hrad přestavěn na zámek. Posledním z Berků, kteří na hradě sídlil je Adam Berka, vnuk paní Kunhuty umírá roku 1607. Hrad přestává být sídlem šlechty a pomalu chátrá. Ještě roku 1778, při manévrech ,,bramborové války“, zde poobědval císař Josef II. se svými generály Laudonem a Lascym, ale tím slavná historie hradu Lipý končí. V roce 1820 vypukl ve městě ničivý požár, který zachvátil i staré panské sídlo V devatenáctém století je hrad pronajímán a poté přestaven na cukrovar. Současně probíhají práce na rehabilitaci celého areálu. Dominantou hradu je mohutná hradba s renesančním oknem a dvě branské věže. Na nádvoří si návštěvníci mohou prohlédnout základy útočištné věže, takzvaného bergfritu, ten patří spolu se základy středověkého srubu a pece k nejstarší vývojové fázi hradu odkryté archeologickým průzkumem. Z hlavní zámecké budovy se zachovaly unikátní gotické sklepy z druhé poloviny 14. stol., které jsou nádhernou ukázkou stavebního umění dřívějších mistrů. Nádvoří hradu by mělo sloužit jako scéna pod širým nebem pro kulturní akce. Prohlídka nabízí unikátních sklepení s výkladem o historii hradu . Provozní doba Vodního hradu.
Mimo sezónu možno domluvit prohlídku na tel.:               605 948 962       
Informace o České Lípě a okolí na : http://www.mucl.cz/mesto-ceska-lipa/informace-pro-turisty

 

Státní hrad Grabštejn

Grabštejn - hrad a zámek, stojící na strmém ostrohu nedaleko Nisy. Ve 2. polovině 13. století patřil Donínům, dalším majitelem byl Jiří Mehl ze Střelic, který hrad zcela přestavěl na renesanční zámek. Od roku 1704 hrad vlastnili Gallasové. Dolní zámek dnes slouží jako výcvikové středisko armádních služebních psů, horní zámek je od roku 1992 přístupný veřejnosti a postupně se opravuje.
Hrádek nad Nisou 463 34
TEL. :               482 724 301       
FAX : 482 724 208
E-mail :grabstejn@volny.cz
URL : http://www.grabstejn.info
IV.,X. (út-ne)9,00-16,00
V.-IX. (út-ne) 9,00-18,00
Kostel sv. Antonína Velikého na Sokolovském náměstí tvoří díky své 70 metrů vysoké věži jednu z dominant Liberce (radniční věž v sousedství měří "pouze"65 metrů) již po několik staletí. Byl postaven na místě původního dřevěného kostelíku s nímž je spjata současně i první zmínka o Liberci z roku 1352 v souvislosti s placením desátků. Nynější kostel byl postaven v letech 1579-1587 pravděpodobně dle návrhu stavitele M. Spazia a je první zděnou stavbou města. Interiér je zdoben střídmě v protestanstském duchu, cenný je zejména hlavní oltář vysoký 10 metrů, který znázorňuje patrony české země.

 

KOSTEL SV. KŘÍŽE

Tento kostel z padesátých let 18. století je nejcennější barokní stavbou Liberce. Vystavěn byl na místě kostelíku z roku 1696. Název získal kostel zřejmě díky svému půdorysu, který se dříve skutečně podobal kříži. Zajímavá je jistě i skutečnost, že právě v kostele sv.Kříže byla roku 1759 zřízena první veřejná knihovna v Liberci. Zásluhu na tom měl především Anton Kopsch, který také financoval bohatou výzdobu kostela. Cenná umělecká díla zde zůstala zachována až do dnešních dnů, nejvzácnější z nich je soška Matky Boží, jež se může pochlubit také zajímavou historií. Samotný kostel je jistě skvostným dílem, ovšem i jeho okolí zdobí vzácné památky. V zahradě kostela je totiž umístěn krásný morový sloup z dílny slavného sochaře M. B. Brauna, kolem něj je křížová cesta s obrazy J. Führicha - rodáka z nedaleké Chrastavy.

 

STÁTNÍ HRAD BEZDĚZ

Národní kulturní památka, zřícenina gotického královského hradu ze 13.stol. Objekt byl postaven v letech 1264-78 za krále Přemysla Otakara II a a po jeho smrti se stal vězením pro jeho ženu královnu Kunhutu a syna kralevice Václava. Královský hrad Bezděz patří bezesporu mezi naše nejznámější a nejoblíbenější hrady. Představuje klasický středověký hrad, který se bez větších přestaveb zachoval ve své původní podobě až do dnešních dnů. Hrad má podélný půdorys, cesta němu vede jižním úbočím a 2 branami. Je lemována kapličkami Křížové cesty. První předhradí je obehnané hradbou s cimbuřím a je chráněno Čertovou věží. Ve druhém předhradí jsou zříceniny dvou staveb, odtud se prochází kolem velké hradební věže do vlastního hradu. Vnitřní lichoběžníkové nádvoří má na jihu dvoupatrový Královský palác, na severu Purkrabský palác, na jehož zdi si můžeme prohlédnout fresku Monserratské Madony. . Albrech z Valdštejna (další z držitelů panství) dal hrad přestavit na montserratský klášter pro řád Benediktinů. V kapli byla umístěna vzácná soška montserratské Madony a k hradu se pravidelně pořádaly poutě, které byly zdrojem nemalých finančních zisků. Hrad samotný byl opředen mnoha pověstmi Nejvýchodněji je vysunuta vzácná raně gotická hradní kaple, stavěná po způsobu francouzských katedrál, na severu pak hradební zeď s baštami z počátku 17. století
Státní hrad BEZDĚZ
Okna 
tel.:               487 873 131        
mob:               723 774 904        
e-mail: hrad.bezdez@spuul.cz
http://www.pamatky.com

 

ČESKÝ DUB

Unikátní sklepení Johanitského kláštera z první poloviny 13. století bylo nedávno zpřístupněno a další archeologické výzkumy probíhají nedaleko od radnice, která pochází ze 16. století. Mnohé skvosty jsou uloženy v Podještědském muzeu Karolíny Světlé, k nejvzácnějším patří gotický nábytek severních Čech z 15. a 18. století. Slavnou Karolínu Světlou připomínají zde uložené obrazy a knihy, neboť tato spisovatelka čerpala inspiraci pro své romány z kraje pod Ještědem. Tel.:               482 727 580       ,Fax: 485 147 624,E-mail: infocentrum@cdub.cz
WWW: http://www.infocentrum.cdub.cz

 

Česká Lípa - Hrad Lipý

Hrad Lipý (či Lipá) byl založen mezi rameny meandrující řeky Ploučnice v 13. století. První z rodu Ronovců, o nichž se historické prameny po polovině 13. století zmiňují jako o pánech z Lipé, byli bratři Chval a Častolov. Z dnešních zřícenin, které jsou v České Lípě po letech devastace upravovány péčí Městského úřadu, nejstarší dobu pamatuje dochovalá část sklepů, základy bergfritu a mohutná zeď mezi dvěma branami, později zvýšená a v 16. století ozdobená sgrafitovou omítkou. odkaz na web

 

STÁTNÍ ZÁMEK FRÝDLANT

Areál frýdlantského zámku tvoří zajímavé spojení dvou architektonických celků - středověkého hradu a renesančního zámku. Hrad Frýdlant vznikl pravděpodobně v polovině 13. století. K nejvýznamnějším rodům patřili páni z Dubé, Bibrštejnové a Redernové. Po bitvě na Bílé hoře získal celé panství Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti se stalo celé panství majetkem Matyáše z Gallasu, posléze rodu Clam-Gallasů. Současná expozice zahrnuje toto nejstarší hradní muzeum, nábytek, sklo a porcelán a především bohatou sbírku zbraní od doby husitské přes renesanci, třicetiletou válku až do 19. století. Pozoruhodný je velký soubor dýmek a dětský pokoj s hračkami z konce 19. století.
Státní zámek Frýdlant,
464 01 Frýdlant v Čechách
FAX :482311629
E-mail : zamek_frydlant@volny.cz
URL : www.zamekfrydlant.cz

Zámek Mnichovo Hradiště

Václav Budovec z Budova, který byl v roce 1621 popraven jako jeden z 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze, dal vzniknout původně renesančnímu zámku v Mnichově Hradišti. V roce 1606 dal přestavět pozdně gotickou tvrz z 15. století na renesanční zámek. Součástí areálu zámku je i komplex kapucínského kláštera, kostela Tří králů a kaple sv. Anny, kde se v současnosti nachází lapidárium barokních soch a hrobka Albrechta z Valdštejna.
 Adresa :
Zámek Mnichovo Hradiště
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon :               326 77 30 98       
E-mail: mhradiste@stc.npu.cz  http://www.trosky.cz/rajnet/web/zobraz.asp?id=194

 

Chrám Navštívení Panny Marie

Architektonicky významný je objekt nejznámější místní stavbou a státem chráněnou památkou je chrám Navštívení Panny Marie. Základem dnešního kostela se stala gotická stavba z roku 1472 původně gotického kostela Navštívení Panny Marie, který byl v roce 1722-29 přestavěn v barokní chrám. Na vnější straně kostela je reliéf Madony a klečícího rytíře Johanna III. Bibersteina ze 14. století. Přilehlý františkánský klášter v raně barokním slohu byl v roce 2000 zrekonstruován a od ledna 2001 slouží jako "Mezinárodní centrum duchovní obnovy". Přístupná je též podzemní rodinná hrobka Gallasů, Clamm-Gallasů a františkánů v Hejnicích zemřelých. Celý objekt je přístupný celoročně k prohlídkám či meditacím. Hejnice je významným poutním místem, jehož historie sahá až do 13. století. Dnes Hejnice navazuje na tradice svého historického poslání, a tak se zde konají tradiční poutě. Mezi významné kulturní akce patří koncerty vážné hudby v kostele Navštívení Panny Marie.
Hejnice TEL. : 482322211
http://muhejnice.webzdarma.cz , muhejnice@seznam.cz

 

Hrad HOUSKA

Goticko-renesanční hrad - Hrad ze 13.stol., přestavěný na zámek .
Hrad postavený v lokalitě bývalého hradiště snad pány z Dubé jako raně gotické sídlo s vlivem cistercko - burgundské huti v letech 1280-1290. Kolem roku 1590 přestavěn v renesanční zámek. Z vlastníků lze jmenovat významnější rody jako např. páni z Dubé, Smiřický, Hrzánové, Valdštejnové, Kounicové. V roce 1823 (za Kouniců) upravován, v r. 1924 od rodu Andrássy kupuje Housku Josef Šimonek (president Škodových závodů, senátor), v roce 1930 byl hrad restaurován. Po II. sv. válce zde byl umístěn depozitář knihovny v Klementinu, v 80. letech 20. stol. hrad vlastnila Spolana Neratovice. Hrad je v současné době v soukromém vlastnictví a je otevřen pro veřejnost , hrad vlastní restituenti (pravnuci J. Šimonka). Opravy objektu postupují každoročně o 2 - 3 komnaty. Hrad je masívní stavba na čtyřúhelníkovém půdorysu s uzavřeným středním nádvořím. Zachována gotická okénka. Sgrafita na fasádě novodobá. Na střeše rozhledová vížka.Stal se cílem návštěvníků pro své tajemné pověsti, co by strašidelný hrad. 
Otevřeno
duben, říjen: So, Ne, svátky 10 - 17 h
květen, červen, září: denně mimo Po 10 - 17 h
červenec, srpen: denně mimo Po 10 - 18 h
červen, červenec, srpen: noční prohlídky So 21 h
Začátek poslední prohlídky 60 min. před koncem provozní doby.
Jindy po předchozí dohodě.
Vstupné
dospělí 50,- Kč, děti, studenti, důchodci 30,- Kč, rodinné 120,- Kč, akce a noční prohlídky - příplatek 10,- Kč
Fotografování: zdarma; Filmování: zdarma
Houska 1 
471 62 Okna
tel.:               487 876 195        
mob:              728 351 101       
FAX :487 876 195
e-mail: houska.kastelan@centrum.cz 

http://www.volny.cz/hrad-houska
http://www.hradhouska.cz
IV.,X. (so-ne)10,00-17,00
V., VI., IX. (út-ne) 10,00-17,00
VII., VIII. (út-ne) 10,00-18,00

 

STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC

Zámek Hrubý Rohozec byl vystaven na místě původního gotického hradu ze 13. století. Rod Vartemberků nechal zámek v 17. století renesančně upravit a zároveň též rozšířit. Stejně jako mnoho sídel v okolí také Hrubý Rohozec patřil slavnému vojevůdci Albrechtu z Valdštejna, poslední úpravy provedl rod Desfoursů, kteří zámek v letech 1628 až 1945 vlastnili. V současné době je zde expozice dobových interiérů.
Adresa :Státní zámek Hrubý Rohozec,
511 01 Turnov
TEL. :               481 321 012       
FAX :481 321 012
E-mail :h.rohozec@iol.cz
URL : www.hruby-rohozec.cz
IV.,X. (so-ne)9,00-16,00
V.-IX. (út-ne) 9,00-16,30

 

STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV

Je jednou z nejvýznamnějších novogotických staveb v České republice. V roce 1995 byl zařazen mezi národní kulturní památky. Na vnitřní výzdobě se podíleli výhradně čeští mistři, zejména řezbář Petr Bušek. Zdejší sbírka portrétů čítající 240 exemplářů je považována za největší kolekci francouzského portrétního umění ve střední Evropě. Zámecký park o rozloze 23 hektarů byl založen v anglickém stylu knížetem Kamilem Rohanem. Historie zámku je spjata i s pobyty génia české hudby Antonína Dvořáka. Zámek připravuje pro své návštěvníky kromě standardních prohlídek i projížďky kočárem po parku, sokolnické ukázky v dobových kostýmech, ukázky tradičních českých řemesel, koncerty, hudební festival „Dvořákův Turnov a Sychrov". Pro skupiny turistů správa zámku připravuje komponované programy „Večer na zámku" a „Středověká hostina".
Národní památkový ústav,
správa státního zámku Sychrov
Sychrov 1, 463 44 Sychrov
tel.             +420 482 416 011       , fax +420 482 416 012 
info@zamek-sychrov.cz

 

Státní hrad Trosky

Hrad Trosky byl vybudován na dvou čedičových skalách - věže Baba a Panna - ve 14. století. Náročnost stavby dotvrzuje zároveň zručnost a umění svých stavitelů. Stejně jako mnoho dalších hradů i tento často měnil své majitele, jistého času byl dokonce využíván jako sídlo i loupeživými rytíři. Nyní však jeho zřícenina tvoří přirozenou charakteristickou dominantu Českého ráje a za příhodného nočního počasí je jeho nasvícená silueta vidět do mnohakilometrové vzdálenosti
512 63 Rovensko pod Troskami
FAX :481 313 925
E-mail :hrad@trosky.cz
URL : www.trosky.cz
IV.,X. (so-ne)8,30-16,00
V.-VIII. (út-ne) 8,30-18,00
IX. (út-ne) 8,30-16,00

 

Oybin

Oybin - rozsáhlé zříceniny středověkého hradu a kláštera stojí na strmém skalním ostrohu. Původně strážní hrad na staré obchodní stezce byl za Karla IV. významně rozšířen a roku 1364 v něm byl zřízen klášter celestýnů.
Romantická zřícenina hradu Oybin, stojící na temeni pískovcové stolové hory, je jednou z největších turistických zajímavostí Žitavského pohoří. Hrad byl postaven v místech, kudy již v dávných dobách procházela významná obchodní stezka z Čech do Lužice.
Oybin byl osídlen již v době bronzové a železné, avšak dodnes dochované stavby a jejich pozůstatky v prostoru hradu pocházejí až z 13. století. Po různých politických sporech ale hrad připadl opět České koruně a jeho majitelem se stal Janův syn Karel IV. Ten v průběhu své vlády rozšířil stávající opevnění hradu, nově přistavěl Císařský dům (1364) a gotický klášterní kostel (1366-1384), který nese charakteristické znaky pražské chrámové stavební školy Petra Parléře..
Roku 1574 získala hrad s klášterem a přilehlými pozemky Žitava. Rozhodujícím pro jejich osud však byl v roce 1577 zásah blesku a následující požár, při němž celý komplex shořel do základů. Ke znovuvybudování už nedošlo a ke zkáze přispělo v roce 1681 i zřícení jedné ze skal. Další škody vznikly při těžbě kamene ve spodní části hradu.
Teprve v období romantismu byly znovu odhaleny zarostlé trosky Oybinu. Celému hradu dominuje torzo klášterní katedrály s typickými štíhlými okny v obvodových stěnách. Kostel, vybudovaný za vlády Karla IV. si i po staletích uchovává svou fascinující atmosféru. V letní sezóně se zde často konají koncerty vážné hudby. Klenutá chodba s vyhlídkovými okny, ve které byla umístěna křížová cesta, vede do prostoru hradního hřbitova s renesančními náhrobky, který je dodnes využíván. V nejsevernější části zříceniny je stylová restaurace s občerstvením.
V pískovci vytesané schodiště vede na hlásku - nejvyšší místo hradu, z něhož je nádherný výhled na vrch Töpfer, Hvozd s kamennou rozhlednou, nedalekou Žitavu nebo městečko Oybin v údolí. 
Historické obrázky hradu Oybin

 

Tolštejn

Tolštejn je nejlépe zachovanou hradní zříceninou v Lužických horách. Stojí asi 2 km jižně od Jiřetína pod Jedlovou na výrazném znělcovém skalním suku (670 m), který je charakteristickou krajinnou dominantou. Jméno hradu (něm. Tollenstein) bylo odvozeno od původního názvu skály Dohlenstein (= Kavčí kámen).
Hrad byl postaven ve 2. polovině 13. století k ochraně Pražské cesty - významné obchodní cesty, spojující vnitrozemí Čech s Lužicí. První historická zmínka o hradu pochází až z roku 1337, kdy Tolštejn dobylo vojsko, protože zdejší posádka podnikala loupežné výpady na Žitavsko. Hrad potom získal od počátku 15. století Hynek Berka z Dubé, jeden z nejbohatších pánů v Čechách. Tolštejn pak sloužil jako předsunutý zvědný hrad, podávající varování při několikerém husitském tažení do Lužice a Slezska. V roce 1528 převzal panství Jiří ze Šlejnic, který podporoval v okolí těžbu stříbra a dalších kovů a pro pozvané saské horníky založil roku 1554 městečko Jiřetín pod Jedlovou. V následujícím roce proto hrad při své inspekční cestě po severních Čechách navštívil i císař Josef II.
Zřícenina pak byla vyhledávána místními obyvateli, kteří z ní brali stavební kámen, i hledači pokladů, kteří kopáním ve sklepích a bouráním zdí přispívali k její zkáze. Kolem poloviny 19. století si vedle zříceniny postavil chatrč poustevník. S rozvojem turistiky v 19. století se Tolštejn stal oblíbeným cílem mnoha návštěvníků a v následujícím roce postavil se svolením knížete Jana z Lichtensteina na sousedním svahu dřevěný hostinec ve švýcarském stylu. K Tolštejnu se vztahuje řada pověstí o bílé paní, loupežnících a velkých pokladech, ukrytých ve zříceninách. Pověsti vyprávějí také o Vlaších, kteří v okolí hledali drahé kamení, nebo o tajné chodbě, která údajně vedla z hradu do jeskyně v Míšeňském dole. Pověst o mečovém tanci, která byla dodatečně přiřazena k dobytí Tolštejna v roce 1337, najdete na stránce pověstí.
Z vrcholových skalisek, přístupných po železném schodišti se zábradlím, je pěkný výhled na okolní vrcholy Lužických hor a do údolí na Jiřetín, Horní a Dolní Podluží a Varnsdorf, za nimiž jsou na obzoru vrchy Šluknovské pahorkatiny a Lužice. Historické obrázky Tolštejna´, Pověst: Tanec mečů na Tolštejně

 

STÁTNÍ HRAD VALDŠTEJN

Pozůstatky hradu Valdštejna nalezneme na západním okraji hruboskalského skalního města. Hrad vznikl v druhé polovině 13. století, většina budov však byla postavena ze dřeva, takže již v roce 1582 zbývala z hradního komplexu pouze zřícenina. Na hradě často komponoval svá díla skladatel Josef Bohuslav Foerster, což dokládá i pamětní deska na druhém nádvoří. S okolím spojuje hrad nádherný kamenný most zdobený barokními sochami světců.
Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
TEL. : 481312304
E-mail :hrad.valdstejn@cbox.cz
URL : www.hrad-valdstejn.cz

IV.,X. (so-ne)9,00-16,00
V.-IX. (út-ne) 9,00-16,30

 

Nepřístupné zámky:

ČeskáKamenice  - zámek Vartenberků z 16. století byl později upravován a počátkem 17. století doplněn Vilémem Kinským o jižní křídlo s renesančními arkádami. Dnes se zámek postupně opravuje. 
Nový Falkenburk - ... původně renesanční zámek ze 2. poloviny 16. století byl za Pachtů z Rájova přestavěn do pozdně barokní podoby. na počátku 20. století zámek pseudobarokně upravil liberecký továrník Mořic Liebig, po roce 1945 slouží jako dětský domov – po dohodě z ředitelem Dětského Domova a přes Recepci Pensionu U Salvatora možnost prohlídky!
Sloup - barokní zámek Kinských byl postaven v letech 1730-35 jako sídlo sloupského panství. V roce 1829 byl klasicistně upraven Karlem Kinským. Dnes slouží jako domov důchodců.

 

Hradní zříceniny:

Hrad DĚVÍN 
- asi 4 km jihovýchodně od obce Hamr na Jezeře 
CHUDÝ HRÁDEK 
- cca 7 km na sever od Dubé, nad soutokem dvou potoků, protékajících skalnatými údolími od Drchlavy a Dřevčic 
Hrad HŘÍIDELÍK 
- zřícenina skalního hradu, poblíž obce Blíževedly 
Hrad JESTŘEBÍ 
- nepatrné zbytky jednoho z nejstarších hradů na Českolipsku, asi 9 km jihovýchodně od České Lípy 
Hrad MILŠTEJN Milštejn - nevelké zbytky hrádku, zničeného těžbou kamene
- pozůstatky hradu mezi pískovcovými skalami uprostřed lesů, 5 km na sever od Cvikova 
Hrad RALSKO 
- hradní zřícenina stojící na stejnojmenném kopci, asi 5 km severovýchodně od Mimoně 
Hrad RONOV 
- zbytky hradu na osamělém kopci severně od Blíževedel, 15 km jihozápadně od České Lípy 
Hrad STARÝ BERŠTEJN 
- hranol zdiva na kuželovité čedičové hoře nad vsí Vrchovany, 4 km severovýchodně od Dubé 
Hrad STARÝ FALKENBURK- Starý Falkenburk - nevelké zbytky zřícenin s příkopem - sporé zbytky středověkého hradu na vrcholu vrchu Sokol (593 m) u Petrovic, 5 km severně Jablonného v Podještědí 
Hrad SVOJKOV 
- pozůstatky skalního hradu na nevelkém zalesněném vršku na západním okraji obce Svojkov 5 km jihovýchodně od Nového Boru 
Svojkovský hrádek - malý skalní hrádek v bývalém zámeckém parku
Hrad VÍTKOVEC - zbytky paláce středověkého hradu z přelomu 14. a 15. století, asi 5 km jihozápadním směrem od obce Zahrádky
Fredevald - zbytky zřícenin na skalním ostrohu 
Chřibský hrádek - nepatrné zbytky hrádku na skalním ostrohu 
Kamenický hrad - hradní palác s vestavěnou rozhlednou 
Karlsfried - nevelké zbytky zřícenin 
Krásný Buk - nevelké zříceniny s mohutným příkopem 
Kyjovský hrádek - nevelké pozůstatky starého sídliště na skalním ostrohu 
Pihelský hrádek - nevelké zbytky hrádku 
Rousínovský hrádek - nepatrné stopy na hradním vršku 
Vejrov - nepatrné pozůstatky neznámého hrádku 
Velenický hrádek - nevelké zbytky zřícenin se sklepem 
Větrov - starý hrádek zaniklý beze stop 
Vlčí hrádek - nepatrné zbytky hrádku na skalním ostrohu 
Zámecký vrch u Mařenic - Zámecký vrch je zajímavě tvarovaný kopec, ležící asi 2 km východně od Mařenic na severní straně silnice do Heřmanic. nepatrné stopy po neznámém hrádku 
Zámecký vrch v Kunraticích u Cvikova - téměř beze stop zaniklá tvrz v obci Podklady na http://www.liberec.cz

Kontakty

Adresa:

Polesí 59
463 53 Rynoltice
Česká republika

Lenka Neanderová
+420 608 808 255

Email:
sportturia@email.cz

web:
www.penzionsportturia.cz

Počasí

www.in-pocasi.cz

^